Žádost o vyplnění ankety

Vážení spoluobčané,

před čtyřmi roky jsme poprvé zveřejnili tuto anketu. Za tu dobu se podařila zrealizovat velká část přání a připomínek občanů Sobíňova. Proto se na Vás znovu obrací zastupitelstvo obce Sobíňov se žádostí, abyste pomohli vytipovat oblasti, na které by mělo soustředit svou pozornost. Vaše upozornění a náměty budou brány se vší vážností a podle reálných možností budou postupně zařazovány do plánu práce. Vaše odpovědi se mohou týkat stavu komunikací, veřejných prostranství a budov, kultury, sportu, cestovního ruchu, školství, odpadového hospodářství a důležitých potřeb naší obce bez jakéhokoliv omezení věcného nebo časového.

Anketní lístek je přiložen ke stažení zde:

Anketa 2014

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Obecní úřad