Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 proběhne v úterý dne 21. ledna 2014 od 13.00 do 16.00 hod. v budově školy. Do 1. ročníku se zapisují všechny děti, které do 31. srpna 2014 dovrší šestý rok věku. Zákonní zástupci předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi roky | Upozornění