Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2014 a další dokumenty

Dokumenty ohledně hospodaření obce Sobíňov za rok 2014 k dispozici ke stažení.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014

Příloha účetní uzávěrky 2014

Roční výkazy 2014

Rozvaha za rok 2014

Výkaz zisku a ztráty 2014

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Obecní úřad