Základní škola a Mateřská škola Sobíňov

p1040087

Adresa: Základní a mateřská škola, Sobíňov 215, 582 62

Telefon: 569 694 537
Email: skola@obecsobinov.cz

 

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, Základní škola a Mateřská škola Sobíňov Vás zve na

 

Zápis do 1. třídy,

který proběhne v pátek 16.dubna 2021 od 13 hodin v budově základní školy

Podrobnosti o průběhu zápisu budou upřesněny vzhledem k hygienické situaci.

Mgr.Dagmar Hradecká

Ředitelka ZŠ a MŠ

Zápis do 1. třídy

 


Základní škola  a Mateřská škola Sobíňov oznamuje:

Z nařízení vlády ČR je od pondělí 1.března 2021 provoz mateřské školy přerušen, také žáci 1.a 2.ročníku základní školy zůstávají doma.

Tento stav potrvá pravděpodobně do pátku 19.března 2021.

Podrobnější informace dostanou rodiče v pondělí 1.března 2021 prostřednictvím Bakaláře.

Mgr.Dagmar Hradecká

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu COVID 19 v mateřské školce jsme nuceni přerušit provoz od pátku 15.ledna 2021 zatím na neurčito. Pokud by vaše dítě mělo negativní test a bylo bez příznaků, mohlo by se do školky vrátit 25.ledna 2021, ostatní pravděpodobně až ve čtvrtek 28.ledna 2021. To vše za předpokladu, že neonemocní další pracovnice školky.

Věřila jsem, že tato situace nenastane, ale stalo se. Doufejme, že to je poprvé a naposled.

Přeji vám pevné nervy a ještě pevnější zdraví.

Vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Sobíňov na adrese Sobíňov 215, 582 62 Sobíňov bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro Vaše dítě, které se stalo rizikovým kontaktem osoby s pozitivním testem na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2) dne 14. 1. 2021. Pokud Vaše dítě bylo v mateřské škole 13. 1. 2021, pak je lhůta karantény počítána od tohoto data. 

Praktickému lékaři pro děti a dorost bude předána informace dle výkazu docházky do MŠ.

Všeobecná informace:

V případě testování (s neg. výsledkem) a následné bezpříznakovosti do konce karantény se stanovuje délka karantény 10 dnů. Karanténa nekončí zjištěním negativního výsledku testu, končí až stanovenou lhůtou! V případě, že se osoba v karanténě nestihne otestovat do 10. dne od posledního kontaktu s pozitivním (nejlépe mezi 5. – 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivním) a je bez příznaků po celou dobu karantény, stanovuje se délka karantény 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivním.

 

ZAVOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE.

SDĚLTE MU INFORMACI O TOM, ŽE SE VAŠE DÍTĚ SETKALO S OSOBOU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19.

 • V PŘÍPADĚ, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE JIŽ PROJEVILY PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, LÉKAŘ OBJEDNÁ DÍTĚ NA ODBĚR NA NEJBLÍŽŠÍ VOLNÝ TERMÍN.
 • V PŘÍPADĚ BEZPŘÍZNAKOVOSTI A ZA PODMÍNKY, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE NESTIHNE PROVÉST TEST DO 10. DNE OD EPIDEMIOLOGICKY VÝZNAMNÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, ZŮSTÁVÁ VAŠE DÍTĚ VE 14-DENNÍ KARANTÉNĚ BEZ UKONČENÍ (PCR) TESTEM.
 • POKUD TRVÁTE NA TESTOVÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, KTERÉ JE BEZ PŘÍZNAKŮ I V PŘÍPADĚ, KDY SE NESTIHNE PROVÉST TEST DO 10. DNE OD EPIDEMIOLOGICKY VÝZNAMNÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, KONZULTUJTE TUTO VARIANTU S PRAKTICKÝM LÉKAŘEM VAŠEHO DÍTĚTE.
 • POKUD SE PŘÍZNAKY PROJEVÍ POZDĚJI, VOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE.
 • KARANTÉNA A PROVEDENÍ PCR TESTU SE NENAŘIZUJE U DÍTĚTE, KTERÉ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRODĚLALO A ZÁROVEŇ U NICH NEUPLYNULO VÍCE NEŽ 90 DNŮ OD PRVNÍHO RT-PCR TESTU S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM A JE BEZ PŘÍZNAKŮ.

 

Je možné si na Vaše dítě vzít ošetřovné (řešit s praktickým lékařem pro děti a dorost, v případě nejasností se můžete obrátit na místně příslušné pracoviště OSSZ).

 

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná. Je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Zůstat doma – byt/dům/zahrada u domu (tj. nechodit do MŠ, na veřejná místa apod.).
 • Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře!
 • Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Mýt si důkladně ruce, používat desinfekci.
 • Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají.
 • Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy.
 • Často větrat.
 • Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy; nechodit na návštěvy).
 • Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby z rizikových skupin obyvatelstva (babička, dědeček, osoby s vážnějším onemocněním).
 • Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit.
 • Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce/školy. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit…
 • V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID-19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!

Mgr.Dagmar Hradecká

Ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 jsme zahájili ve 2 třídách s celkovým počtem 23 žáků v základní škole a 22 dětí v mateřské škole. Děti vyučují paní učitelky L.Voráčková, A.Stará a J.Kampová.

Protože počet žáků poklesl, byla škole udělena zřizovatelem výjimka z počtu.

Od počátku dodržujeme hygienická opatření – dezinfekce rukou, časté mytí rukou dezinfekčním mýdlem, větrání, roušky ve společných prostorech.

Rekonstrukce školy postupuje velmi dobře, každý den přibývá něco nového a už je patrné, jak krásná a účelná bude nová kuchyně a jídelna.

S probíhající stavbou souvisí nutnost dovážet jídlo z Libice. Protože je oběd přivezen v 11 hodin, museli jsme upravit časový rozvrh. Po 4. vyučovací hodině jdou žáci z obou tříd na oběd, a proto je prodloužena přestávka na 20 minut. Od 11.45 pokračuje výuka pátou, případně šestou hodinou. Ta končí  v 13.20. Mateřská škola obědvá od 11.45 přibližně do 12.30.

Pokračuje dodávka mléka a obnovena je akce Ovoce do škol.

Chceme, aby ve škole fungovala školní družina, proto jsme společně se zřizovatelem podali žádost o zapsání školní družiny do rejstříku škol. Zatím zajišťujeme dozor nad dětmi ráno od 6.30 a odpoledne do 16.00 na vlastní náklady.

Dětem jsme nabídli několik kroužků. Největší zájem je o Keramiku, Break dance a angličtinu. Pokud situace dovolí, začnou kroužky postupně pracovat.

Proběhly doplňovací volby do školské rady, zvolena byla 12 hlasy z 18 odevzdaných paní Lucie Němcová jako zástupce rodičů.

 

Doufáme, že školní rok, který dobře začal, bude bez jakýchkoli omezení pokračovat dál.

 

Školní rok 2020 – 2021

Podzimní prázdniny :čtvrtek  29. října  a  pátek 30.října 2020

 

Vánoční prázdniny : středa 23.prosince 2020 –

neděle  3.ledna2021

 

Pololetní prázdniny : pátek 29.ledna 2021

 

Jarní prázdniny: 1.února – 7.února 2021

 

Velikonoční prázdniny : čtvrtek 1.dubna 2021

 

Hlavní prázdniny od čtvrtka 1.července 2021

 


Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv