Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Sobíňov pracuje (v letech 2014–2018) v tomto složení:

 • Adamec Rudolf
 • Krčová Bohumila PhDr.
 • Málek Aleš Ing.
 • Ondráček Marek
 • Petrlíková Blažena RNDr.
 • Říčan Daniel Ing.
 • Starý Jaroslav Ing.
 • Starý Miloš
 • Voral Vratislav

Starosta

 • Starý Miloš

Místostarosta

 • Adamec Rudolf

Další orgány působící na OÚ

Finanční výbor

 • Starý Jaroslav Ing. (předseda)
 • Voral Vratislav
 • Říčan Daniel Ing.

Kontrolní výbor

 • Petrlíková Blažena RNDr. (předsedkyně)
 • Krčová Bohumila PhDr.
 • Ondráček Marek

Inventarizační komise

 • Říčan Daniel Ing. (předseda)
 • Voral Vratislav
 • Ondráček Marek

Člen školské rady

 • Málek Aleš Ing.