Obecní znakObec Sobíňov spolu s místními částmi Sopoty, Nová Ves (Huť), Hlína, Markvartice a Zvolanov leží v náhorní rovině nad řekou Doubravou v nadmořské výšce 550 m. Severní horizont tvoří hřeben Železných hor, východní Žďárské vrchy, na jih se rozkládá masiv Ranského Babylonu a pásmo Sopotských lesů. Na západ je otevřená kotlina směrem k Bílku. Obec má 694 obyvatel a je vzdálena přibližně 7 km východně od Chotěboře. Další informace »»

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 17. 2. 2016

Datum konání: 17. února 2016 v 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

 • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
 • Žádost o prodej pozemku 840/1 v k.ú. Sobíňov
 • Žádost o finanční příspěvek – Stanice Pavlov, o.p.s.
 • Žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství
 • Aktualizace koncepce rozvoje obce
 • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 17. 2. 2016

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi dny | Obecní úřad Upozornění

Ohlédnutí za vydařeným sobotním pochodem

V sobotu 6. února 2016 se uskutečnil 22. ročník akce „Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka“. Bohužel nebyl žádný sníh, a tak nemohl nikdo vyrazit do okolí na běžkách, ale na druhou stranu bylo od rána jasné a slunečné počasí, které na start přilákalo celkem 274 lidí. Z tohoto počtu se 178 lidí vydalo na patnáctikilometrovou trasu, 89 na dvacetikilometrovou a 7 účastníků si prošlo místní naučnou stezku. Bylo i pár turistů, kteří si trasu projeli na kole.

Nejstarším účastníkem byla paní Zdeňka Fikarová z Havlíčkova Brodu (ročník 1933), mezi muži byl nejstarším pan Jan Pospíchal z Kutné Hory (ročník 1935). Nejvzdálenějším účastníkem byla paní Michaela Bílek, která pochází ze slovenského Lučence, nejvzdálenější z ČR byla paní Zdenka Wichtová z Českých Budějovic.

Nejvíc účastníků bylo ze Sobíňova (83), poté z Havlíčkova Brodu (53), Chotěboře (21), Ždírce nad Doubravou (15) a Hlinska (11). Přijeli ale také turisté např. z Prahy, Jihlavy, Humpolce, Třebíče nebo Telče.

V cíli v hostinci „U Štefana“ byl pro každého připraven pamětní list a přichystáno občerstvení. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na akci podíleli, všem pořadatelům, pomocníkům a v neposlední řadě také všem účastníkům pochodu. Budeme se na vás těšit na dalších akcích v naší obci.

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před šesti dny | Turistika Události a akce

Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 22. ročník

memorial-logo Obec Sobíňov pořádá v sobotu 6. února 2016 lyžařský přejezd a turistický pochod Zimním Podoubravím aneb

MEMORIÁL LADISLAVA DYMÁČKA – 22. ROČNÍK

Trasy:

 • 20 km – Sobíňov, Bílek, Libice n/D, Nový Studenec, Sobíňov
 • 15 km - Sobíňov, Dolní Sokolovec, Podmoklany, Sobíňov

hostinec-u-stefana-znak Dále si můžete zvolit trasu podle svých představ a fyzických schopností. Do cíle můžete přijít odkudkoliv.

Start: Hostinec „U Štefana“ Sobíňov 7.00 – 9.00 hodin

Cíl: Pro všechny trasy v hostinci „U Štefana“ do 16 hodin

Startovné: Dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma

Další informace:

Na startu obdrží každý účastník popis trasy a mapku. Trasy jsou na turistických mapách Žďárské vrchy 1:100 000 a Havlíčkobrodsko 1:50 000. Pochod se koná za každého počasí a každý účastník jde na vlastní nebezpečí. Děti do 15 let se mohou zúčastnit v doprovodu osoby starší 18 let. V cíli obdrží každý účastník pamětní list a bude zde připraveno občerstvení.

logo-sobinov

Vaše případné dotazy zodpoví:

 • Obecní úřad Sobíňov
 • pondělí až pátek, 7 – 15 hodin
 • telefon: 569 694 534
 • ou@obecsobinov.cz

Plakát akce ke stažení:

Memoriál Ladislava Dymáčka 2016

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před týdnem | Turistika Události a akce

MUDr. Pátková Eliška

OZNÁMENÍ

Praktický lékař MUDr. Pátková Eliška

8.2.2016

NENÍ ORDINACE

V nutných případech zastupuje MUDr. Ordelt v dopoledních hodinách ve své ordinaci.

Autor: Miloš Starý | Kdy: před týdnem | Upozornění

Místní knihovna k 31. 12. 2015

Stav knihovnického fondu je 3 748 registrovaných knížek ve volném výběru pro čtenáře. Celkem přibylo 129 knih, z toho je nově zakoupených 13, které byly placeny OÚ Sobíňov. Ostatní knížky jsou darované občany Sobíňova, kterým tímto děkuji. Dále jsou k zapůjčení brožované knížky z edicí Rodokaps, Večery pod lampou, Harlequin a Karavana. Bylo vyřazeno 240 knih starých, opotřebených.

Od začátku roku je registrováno 75 čtenářů a z tohoto počtu je 19 dětí do patnácti let, pro ostatní děti si knihy půjčují rodiče.

Jakékoliv výdaje spojené s knihovnou hradí OÚ Sobíňov. Do knihovny bylo také zřízeno internetové připojení a byl zakoupen osobní počítač pro účely knihovny. V rámci modernizace byl zakoupen nový ocelový regál pro uložení knih.

Po dohodě s Obecním úřadem Sobíňov nebudou v roce 2016 registrační poplatky vybírány. Z výpůjčního fondu krajské knihovny v Havlíčkově Brodě bylo zapůjčeno 685 knih a další knihy byly zapůjčené v knihovně v Havlíčkově Brodě pro naše čtenáře v počtu 14 knih. Soubory knih jsou dovezeny krajskou knihovnou z H. Brodu, ostatní knihy dle přání a požadavků čtenářů pokud nejsou v našem knižním fondu, vybírám a dovážím osobně.

V roce 2015 jsem se na základě pozvání zúčastnil střediskových aktivů neprofesionálních knihovníků v H. Brodě.

K 31. 12. 2015 byl počet čtenářů a návštěvníků celkem 891. K témuž datu bylo vypůjčeno 2 577 knih, z toho 313 knih pro děti. Nejpilnějšími čtenáři jsou manželé Vašíčkovi, kteří si vypůjčili 260 knih, paní Říčanová 170 knih a pan Ležák 156 knih.

Z registrovaných 19 dětí a mládeže do patnácti let byla nejpilnější čtenářkou Anežka Hejkalová a Katka Culková.

Knihovna je otevřena od října do konce dubna:

 • V neděli od 9,00 – 11,00 hodin
 • Ve středu od 16,00 – 18,00 hodin

V měsíci červenec a srpen je knihovna uzavřena. V ostatních měsících (tj. květen, červen a září) bude otevřeno jenom ve středu v uvedenou dobu.

Email knihovny: knihovna@obecsobinov.cz

Chtěl bych poděkovat věrným čtenářkám i čtenářům za jejich zájem o knihy. Také děkuji Obecnímu úřadu Sobíňov za finanční a další podporu knihovny.

Knihovník Jan Průcha

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před týdnem | Zajímavosti

Valerie Zawadská ve Vojnově Městci

Městys Vojnův Městec pořádá v pátek 5. února 2016 od 17 hodin v místní sokolovně besedu s herečkou Valerií Zawadskou.

Více informací na přiloženém plakátu.

Beseda s Valerií Zawadskou ve V. Městci

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi týdny | Události a akce